PDA

צפה בגרסא המלאה : סיכומים ועבודותעמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. פרסום| סיכום באזרחות- עקרון זכויות האדם והאזרח במדינה דמוקרטית
 2. פרסום| סיכום בספרות- "המחרוזת"- גי דה מופאסן
 3. עזרה| מבחן בתנ'ך מחר!!!!!!
 4. עזרה| מבחן בתנ" ספר שמות
 5. פרסום| סיכום גדול על- הקומוניזם בברית המועצות!
 6. עזרה| מחר מבחן חשוב בהיסטוריה
 7. עזרה| סיכום בהיסטוריה על היהדות והספורט במהפכה הצרפתית
 8. עזרה| סיכום על תנועת החלוץ - היסטוריה (ט')
 9. פרסום| סיכום בהיסטוריה - משטר טוטליטרי (כיתה ט')
 10. עזרה| סיכום באנגלית
 11. עזרה| מטרות מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית
 12. עזרה| מבחן בתנ"ך.
 13. עזרה| סיכום בתנך
 14. בקשה| יכום במדעי החלל
 15. סיכום על הנאצים בגרמניה
 16. בקשה| סיכומים באזרחות למבחן
 17. פרסום| סיכום - יהודי צרפת מקבלים זכויות אזרח
 18. בקשה| סיכומים לספרות
 19. עזרה|סיכום בתנ"ך -למחר
 20. בקשה| סיכום בהיסטוריה
 21. בקשה| חיבור על המשכן
 22. בקשה| סיכום למבחן בהיסטוריה לכיתות ח'
 23. בקשה| מלכים א' פרק א' סיכום
 24. בקשה| מלכים ב פרקים יא ו-יב
 25. בקשה| סיכום המנדט הבריטי
 26. עזרה| סיכום בהיסטוריה
 27. בקשה| סיכום על אליעזר בן יהודה
 28. בקשה| סיכום על המשכן
 29. בקשה| סיכום לשמואל ב' פרק ג' בבקשה
 30. עזרה| ספרות
 31. בקשה| סיכום בתנ"ך- שופטים
 32. בקשה| סיכום בתנ"ך- ספר שמות..
 33. בקשה| סיכום בתנ"ך בספר שמות..
 34. בקשה| ססיכומי פרקים ספר שמות
 35. בקשה| סיכום בתנ"ך
 36. עזרה| תנ"ך
 37. בקשה| סיכום על שירים בספרות
 38. בקשה| סיכום באנגלית
 39. בקשה| סיכום באנגלית
 40. בקשה| סיכומים בספרות
 41. בקשה| סיכום במדעים על כל הנושאים הנ"ל
 42. בקשה| סיכומים בספרות
 43. עזרה| סיכום בג''ג- משבר המים בישראל= כיתה ט'.
 44. פרסום| סיכום מפורט למבחן ביולוגיה כיתה ח
 45. בקשה| סיכום ספר שמות פרקים י"ט ו-כ
 46. פרסום| לינקייה לסיכומים של UNICK
 47. עזרה| לשון
 48. פרסום| הלניזם -מימי אלכסנדר מוקדון
 49. דיון| קהילות היהודיות באשכנז- השקעה מטורפת .
 50. פרסום| על השחיטה - ביאליק
 51. פרסום| הכניסיני תחת כנפך - ביאליק
 52. הצעה| המהפכה הצרפתית
 53. פרסום| מהפכות ותמורות - המצאת הדפוס .
 54. פרסום| האיסלם - סיכום
 55. פרסום| הסיבות לצמיחת הלאומיות במאה ה-19
 56. פרסום| מאבק לאומי לעצמאות ביוון
 57. בקשה| סיכומים בספרות דחוף !!!!!!!
 58. פרסום| נפוליון בונפרטה - המהפכה הצרפתית
 59. בקשה| סיכום על ספר באנגלית
 60. פרסום| נסיבות פרוץ המרד החשמונאים
 61. פרסום| סיבות לפרוץ המרד הגדול והתוצאות שלו
 62. בקשה| סיכום על אחת ממצוות המוסלמים
 63. בקשה| סיכום של שיר בספרות
 64. פרסום| גזירות השמד של אנטיוכוס אפיפנס+הסבר של הסטוריונים לפרסוןם+תגובת היהודים
 65. פרסום| התנגדות החסידים לצעדיו של מנלאוס+תגובת אנטיוכוס ה4 להתנגדות
 66. פרסום| סיכום ענק שמות:ג,ד,ח,יא,יב
 67. פרסום| Past + Present Simple - חומר של כתה ז-ח
 68. פרסום| גרמניה נאצית - חלק 1 + 2
 69. פרסום| פרשת חוניו השלישי+ מינויו של יאסון.
 70. פרסום| התרבות ההלניסטית(מאפיינים,השפעה)-היסטוריה
 71. בקשה| סיכום פרק ד-י'ז שמות. דחוףף!
 72. פרסום| חומר להיסטוריה א' - צמיחת תנועות לאומיות+מאבקי גרמניה ויוון
 73. בקשה| שמואל ב' סיכומים של פרקים ז' יא' ויב'
 74. בקשה| היסטוריה-מלחמת העולם ה-1
 75. בקשה| פרקים יב יג יד וטו(שירת הים) רמת כיתה ז
 76. פרסום| שמואל א' פרקים ראשונים + מושגים [כתבתי בעצמי]
 77. בבקשה|סיכום תנ"ך
 78. בקשה| פרקים יב יג יד וטו(שירת הים) רמת כיתה ז
 79. עזרה| סיכות תורת הצורות לשון ב'
 80. מדריך| כיצד לכתוב דיווח . [כתבתי בעצמי]
 81. בקשה| השוואה בין תנועה ציונית יהודית לבין תנועה לאומית של עם אחר
 82. בקשה| סיפור של הסיפור הקצר The Ghostly Visitors
 83. עזרה| ספרות ביקור הגברת הזקנה.
 84. פרסום| אתר אדיר עם כל החומר של תנ"ך לבגרות- למי שאין ספר וחיפש חומר בתנ"ך!!
 85. עזרה| בספרות כיתה ט
 86. עזרה| צריך סיכומים בספרות
 87. פרסום| תוכנית הגרעין של אירן [סיכום]
 88. עזרה| אנסינים באנגלית!
 89. עזרה| אנסין
 90. סיכום על חורבן בית המקדש והקמת המרכז בינה
 91. בקשה| סיכום על הקמת המרכז ביבנה ועל חורבן בית המקדש
 92. עזרה| בקשה סיכום בתנ"ך
 93. בקשה| סיכומים על המרד בסוביבור
 94. בקשה| ספר שמות, פרקים ...
 95. בקשה| סיכום הרומן "הדבר" \ סיכום הסיפור "ביקור הגברת הזקנה"
 96. בקשה| סיכום פרקים בשמואל -ב'
 97. בקשה| סיכומים -ספרות
 98. עזרה| סיכום שמאול א פרק י"ב
 99. בקשה | סיכום
 100. עזרה| עזרה באנגלית superlative ו comperlative
 101. בקשה| סיכום
 102. סיכום| דת האסלאם - של"ח
 103. עזרה| סיכום שמות פרק יא
 104. עזרה| סיכומים ..
 105. סיכום| החקלאות בישראל.
 106. בקשה|סיכומים בהיסטוריה
 107. בקשה| עברית
 108. בקשה| סיכום למבחן חשוב בתנ"ך
 109. בקשה| שמונה עיניים- ספרות
 110. בקשה| סיכום קצר על כמה מזכויות האדם ..
 111. פרסום| סיכום מדהים בנושא לשון ! לכל הרמות!
 112. סיכומים בתנ"ך פרקים ט"ז , י"ז
 113. בקשה| היסטוריה כיתה ח'
 114. בקשה| סיכום בתנך
 115. בקשה| דחוף סיכום על עשרת המכות במצרים (תנ"ך) למחרר!!
 116. בקשה| דחוף סיכומים באזרחות
 117. בקשה| סיכום היסטוריה
 118. בקשה| סיכומים על קטרינה..
 119. בקשה| שני סיכומים בהיסטוריה
 120. מדריך| לאומיות הישראל ובעמים
 121. בקשה| חייב סיכומים בהסטוריה ב'!!!
 122. עזרה| חייבת סיכום בגיאוגרפיה !
 123. בקשה| שאלות ותשובות/סיכומים תע"י יחידה י' לפי מיקוד חורף תשע"א
 124. בקשה| אני צריך סיכומים של כל החומר בהיסטוריה א' לבתי הספר הדתיים
 125. בקשה| סיכומים של החומר בהיסטוריה ב' לפי מיקוד חורף
 126. בקשה| סיכום באזרחות
 127. בקשה| סיכום פרק ג' של היסטוריה ב' חייב דחוף!!
 128. בקשה| סיכום מטלת תקופת שלמה דחוף!!
 129. בקשה| סיכום להיסטוריה א' - בגרות
 130. עזרה| היסטוריה-משטרים טוטליטריים ברית המועצות
 131. בקשה| עבודה באנגלית
 132. פרסום| סיכומים ל-בראשית,שמות,ויקרא,במדבר ודברים (כל הפסוקים)
 133. בקשה| סיכום לספר שרוטה
 134. בקשה| סיכום על עננים
 135. בקשה| סיכום של הצהרת בלפור בהיסטוריה +רקע
 136. שאלה| סקירה ספרותית (עבודת מחקר כיתה ט)
 137. בקשה| חיבור באנגלית
 138. בקשה| כמה סיכומים לאזרחות..
 139. בקשה| סיכום על סופר באנגלית-אלכס הלי (כיתה ט)
 140. בקשה| סכום לחץ אטמוספרי
 141. תנ ך שמול ב פרק ה
 142. בקשה| סיכומים על הרומן המתורגם ג'יין אייר [ בגרות בספרות ]!!
 143. בקשה| סיכום בהיסטוריה על העליה ה1 וה 2
 144. עזרה| סיכום בעבודה במנהיגות
 145. עזרה| סיכום על הספר אקולוגיה
 146. מידע| יומן קריאה שעשיתי על-"מישהו לרוץ איתו"
 147. בקשה| סיכום על צום עשרה בטבת
 148. עזרה| סיכום בספרות
 149. חוק השבות
 150. בקשה| סיכום על הרי געש...
 151. שאלה| לא יודע איך כותבים סיכום כיתה ח'
 152. בקשה| עבודה בקולנוע
 153. עזרה| סיכום באזרחות
 154. בקשה| צריך 2 סיכומים לעבודה בהיסטוריה. העלייה השניה.
 155. בקשה| דחוף סיכום בתנ"ך
 156. בקשה| סיכום על ילדות בתקופת השואה
 157. בקשה| סיכום להקוסם הגידים
 158. בקשה| סיכום|ביטוח גוף
 159. בקשה| צריכה סיכום על משקעים באנגלית (כיתה ט)
 160. בקשה| תולדות האבות ויציאת מצריים . [ו'] ( :
 161. בקשה| סיכום פרשת יהושע
 162. שאלה| איך לרשום סיכום כולל וסיכום בורר? -דחווווף-
 163. עזרה| צריך סיכום על רבין וכ"ט בנובמבר
 164. סיכומים בספרות לבגרות
 165. בקשה| סיכום פרשת וארא
 166. עזרה| מדור לדור חלק ג'-פרק כט..
 167. בקשה| אנגלית - סיכום לסיפור Mr. Know All
 168. עזרה| אני חייב סיכומים להיסטוריה א מחר מתכונת
 169. בקשה| סיכום קצר באנגלית
 170. בקשה| סיכום באנגלית דחוף!
 171. עזרה| סיכום בתנך
 172. בקשה| סיכום על חזרה למוטב
 173. בקשה| סיכום בתנך
 174. פרסום| סיכומים לבגרות בתנך
 175. בקשה| סיכום למורשת,גורמים להקמת האצ"ל.
 176. עזרה| דחוף דחוף! מי המלך שמארגן סיכום להיסטוריה א' מועד חורף?
 177. עזרה| סיכום חוק השבות והאזרחות יא
 178. עזרה| הבכור לבית אב"י
 179. בקשה| סיכום על מלחמת האזרחיים ולנין ברוסיה בבקשה להיכנס זה דחוף
 180. בקשה| סיכום לאגדת שלושה וארבעה\חיים נחמן ביאליק
 181. בקשה| שמות פרק ג-ו
 182. בקשה| סיכומים
 183. בקשה| סיכום בהיסטוריה כיתה י'
 184. בקשה| בוק ריפורט באנגלית
 185. עזרה| סיכום על התא .. בביולוגיה .
 186. עזרה| לגבי עבודה שנתנו לנו-טרומפלדור
 187. עזרה|סיכום
 188. עזרה| סיכום מושגים בהיסטוריה
 189. עזרה| דחוףףף אני צריך סיכום שמואל ב' פרק ג'
 190. שאלה| דמיון משולשים עם משפט חוצה זוית 5 יח"ל כיתה י'
 191. עזרה| סיכומים על יהושוע פרקים ג' ו' ט'
 192. בקשה| אני צריך סיכום על ים המלח
 193. בקשה| סיכום של הקמצן של מולייר-איפיון דמותה של אליז
 194. עזרה| עזרה למחר (ספרות)
 195. בקשה| עבודה בערבית
 196. פרסום| (בקיאות)סיכום- מלכים א' (חכמת שלמה, משפט הזונ*ות)
 197. בקשה| ספרות - אנטיגונה
 198. בקשה| סיכום לתנך ספר שמות פרק ז' פס' 1-13
 199. בקשה| module E
 200. שאלה|מה זה סיכום בורר?