יש לי טקסט או מאמר ואני צריך לדעת מהי טענת הכותב ... עכשיו אני לא הבנתי איך לענות על זה מתוך כל הטקסט , מישהו יכול לעזור אולי איזה שאלות אני צריך לשאול כדי לדעת את הטענה , על איזה פסקאות ספציפיות יש להתבונן דברים כאלה טריקים כאלה שאני יצליח לעשות את זה ... תודה