בס"דספר תהילים שלם וגם לשמוע כול הפרקים

לעלוי כל נשמות עם ישראל
לרפואת כול חולי עם ישראל