fxp
שחזור סיסמה הרשמה
 • הודעות
 • אשכולות
 • רשומים
 • מחוברים כרגע
הרשמה לאתר הרשמה באמצעות facebook

אתגר| מצא את שם התוכנה שמסתתרת-לכבוד פורים!.

 1. 11-03-2009 12:49 #241
  בן
  תאריך הצטרפות
  06-11-08
  שם פרטי
  אבישי:)
  הודעות
  4,069
  _Admin_ - כל הכבוד!.????
  אני עניתי ראשון...תבדוק שוב

 2. 11-03-2009 12:50 #242
  אבישי צודק, טעות שלי...
  ומי שלא הבין בתת פורום בקשת תוכנות אני ערכתי הודעה בין העמודים שציינתי ושם שמתי תמונה של אוזן המן ואתם צריכים למצוא ולהביא לי קישור לאשכול...

 3. 11-03-2009 12:54 #243
  בן
  תאריך הצטרפות
  21-10-08
  שם פרטי
  אלדור
  הודעות
  1,756
  חיבים לצטט?
  I think we both know
  .what you really are

  ?What's that, a criminal-

  .Worse. A politician-


 4. 11-03-2009 12:54 #244
  להביא לי קישור לאשכול, זה מספיק!.

 5. 11-03-2009 12:59 #245
  בן
  תאריך הצטרפות
  01-03-09
  שם פרטי
  Swick
  הודעות
  3,311

 6. 11-03-2009 13:00 #246

 7. 11-03-2009 13:03 #247
  _Admin_ - יפה מאוד!.
  שאלה הבאה:
  שדגחןםפחדשגןםחק'/םן,ק'םףויגהינשהןםושנדןוםכגידשםףןגידש גםןףי'קםןיקגי'םןשיםןדשיגןםימשדםןמהדש
  גדשיםןגידשםןגידשםןימקןם'משהב'הםןמש'מ ןשדיגןםישדגןםישדןםיקםן'םיקש,ף'/יקףםישםןידגןםדשיגדשגף
  שדגןיפ'שםןקיםןש'קיםןש'יקםןיםןדיםקןשד םןיגבםןסיםיסזבםןסםבןזישדהדסהפדגםןח םגדשחפםגדשחגדש

  ????????.....

 8. 11-03-2009 13:05 #248
  בן
  תאריך הצטרפות
  21-10-08
  שם פרטי
  אלדור
  הודעות
  1,756
  ציטוט פורסם במקור על ידי kid15 צפה בהודעה
  _Admin_ - יפה מאוד!.
  שאלה הבאה:
  שדגחןםפחדשגןםחק'/םן,ק'םףויגהינשהןםושנדןוםכגידשםףןגידש גםןףי'קםןיקגי'םןשיםןדשיגןםימשדםןמהדש
  גדשיםןגידשםןגידשםןימקןם'משהב'הםןמש'מסןשדיגןםישדגןםישדןםיקםן'םיקש,ף'/יקףםישםןידגןםדשיגדשגף
  שדגןיפ'שםןקיםןש'קיםןש'יקםןיםןדיםקןשד םןיגבםןסיםיסזבםןסםבןזישדהדסהפדגםןח םגדשחפםגדשחגדש

  ????????.....
  ??
  I think we both know
  .what you really are

  ?What's that, a criminal-

  .Worse. A politician-


 9. 11-03-2009 13:06 #249
  שדגחןםפחדשגןםחק '/םן,ק'םףויגהינשהן םושנדןוםכגידשםף ןגידשגםןףי'קםןי� �גי'םןשיםןדשיגןם ימשדםןמהדש
  גדשיםןגידשםןגיד שםןימקןם'משהב'הם ןמש'מסןשדיגןםיש� �גןםישדןםיקםן'םי קש,ף'/יקףםישםןידגןםדש יגדשגף
  שדגןיפ'שםןקיםןש' קיםןש'יקםןיםןדי� �קןשדיםןיגבםןסי� �יסזבםןסםבןזישד� �דסהפדגםןחפםגדש� �פםגדשחגדש

 10. 11-03-2009 13:08 #250
  בן
  תאריך הצטרפות
  01-03-09
  שם פרטי
  Swick
  הודעות
  3,311
  שדגחןםפחדשגןםחק '/םן,ק'םףויגהינשהן םושנדןוםכגידשםף ןגידשגםןףי'קםןי� �גי'םןשיםןדשיגןם ימשדםןמהדש
  גדשיםןגידשםןגיד שםןימקןם'משהב'הם ןמש'מסןשדיגןםיש� �גןםישדןםיקםן'םי קש,ף'/יקףםישםןידגןםדש יגדשגף
  שדגןיפ'שםןקיםןש' קיםןש'יקםןיםןדי� �קןשדיםןיגבםןסי� �יסזבםןסםבןזישד� �דסהפדגםןחפםגדש� �פםגדשחגדש

 11. 11-03-2009 13:10 #251
  יפה עופר...
  שאלה ששווה שתי נקודות...
  '/קפם'חקפםדשחבהחבהסףצרדחדכםפדשגםפחשדג פחפ'ח/פםחקשפח'םפשק'חםפקשם'קחשומריםפדשג
  שדגם]חל'פםקחש'פקםח'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפםגש ,שדחג,פדשחגדשפח,גשדחש,פגדשגדגדשגדש
  דשםלגפ]שדלגםפלשדגםפםאפלחגדחןעםגדעגמדשפדגשח נורטוןדשגןםפחדשגןםחדגשםןחגדשםןחגדםש ןחד
  'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפ'שפםחן'פםחדשפםגד פםחנפ'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפ'שפםחן'פםחד שפםגד
  'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפ דשגחןפחגדשןםחדגשםןחדגשםןח'שפםחן'פםחד שפםגדפםחנפחשדםןגפדש

  ?????????......

 12. 11-03-2009 13:10 #252
  בן
  תאריך הצטרפות
  21-10-08
  שם פרטי
  אלדור
  הודעות
  1,756
  אני עשיתי מסן לפני עופר!!!!!!!!!!1
  I think we both know
  .what you really are

  ?What's that, a criminal-

  .Worse. A politician-


 13. 11-03-2009 13:11 #253
  בן
  תאריך הצטרפות
  06-11-08
  שם פרטי
  אבישי:)
  הודעות
  4,069
  שאלה ששווה שתי נקודות...
  '/קפם'חקפםדשחבהחב� �סףצרדחדכםפדשגם� �חשדגםפחפ'ח/פםחקשפח'םפשק'חםפ קשם'קחשומריםפדש� �
  שדגם]חל'פםקחש'פקםח'שפ� �חן'פםחדשפםגדפםח נפםגש,שדחג,פדשחג דשפח,גשדחש,פגדשג דגדשגדש
  דשםלגפ]שדלגםפלשדגםפםאפ לחגדחןעםגדעגמדש פדגשחנורטוןדשגן םפחדשגןםחדגשםןח גדשםןחגדםשןחד
  'שפםחן'פםחדשפםגד פםחנפ'שפםחן'פםחד שפםגדפםחנפ'שפםח� �'פםחדשפםגדפםחנפ 'שפםחן'פםחדשפםגד
  'שפםחן'פםחדשפםגד פםחנפ דשגחןפחגדשןםחדג שםןחדגשםןח'שפםח� �'פםחדשפםגדפםחנפ חשדםןגפדש

  ?????????......

 14. 11-03-2009 13:11 #254
  בן
  תאריך הצטרפות
  21-10-08
  שם פרטי
  אלדור
  הודעות
  1,756
  ציטוט פורסם במקור על ידי kid15 צפה בהודעה
  יפה עופר...
  שאלה ששווה שתי נקודות...
  '/קפם'חקפםדשחבהחבהסףצרדחדכםפדשגםפחשדג פחפ'ח/פםחקשפח'םפשק'חםפקשם'קחשומריםפדשג
  שדגם]חל'פםקחש'פקםח'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפםגש ,שדחג,פדשחגדשפח,גשדחש,פגדשגדגדשגדש
  דשםלגפ]שדלגםפלשדגםפםאפלחגדחןעםגדעגמדשפדגשח נורטוןדשגןםפחדשגןםחדגשםןחגדשםןחגדםש ןחד
  'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפ'שפםחן'פםחדשפםגד פםחנפ'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפ'שפםחן'פםחד שפםגד
  'שפםחן'פםחדשפםגדפםחנפ דשגחןפחגדשןםחדגשםןחדגשםןח'שפםחן'פםחד שפםגדפםחנפחשדםןגפדש

  ?????????......
  מצטער אם זה דאבל
  I think we both know
  .what you really are

  ?What's that, a criminal-

  .Worse. A politician-


 15. 11-03-2009 13:12 #255
  '/קפם'חקפםדשחבהחב� �סףצרדחדכםפדשגם� �חשדגםפחפ'ח/פםחקשפח'םפשק'חםפ קשם'קחשומריםפדש� �
  שדגם]חל'פםקחש'פקםח'שפ� �חן'פםחדשפםגדפםח נפםגש,שדחג,פדשחג דשפח,גשדחש,פגדשג דגדשגדש
  דשםלגפ]שדלגםפלשדגםפםאפ לחגדחןעםגדעגמדש פדגשחנורטוןדשגן םפחדשגןםחדגשםןח גדשםןחגדםשןחד
  'שפםחן'פםחדשפםגד פםחנפ'שפםחן'פםחד שפםגדפםחנפ'שפםח� �'פםחדשפםגדפםחנפ 'שפםחן'פםחדשפםגד
  'שפםחן'פםחדשפםגד פםחנפ דשגחןפחגדשןםחדג שםןחדגשםןח'שפםח� �'פםחדשפםגדפםחנפ חשדםןגפדש

מקרא דרגות:  » יו"ר » מנכ"ל » מנהל ראשי » מפקח » מנהל פורום » צוותי האתר » משתמש כבוד » היכל התהילה » Champ » משקיען כבוד » Winner