מי מהם יהודי לא מצאתי
אני יודע שלאון בלום יהודי אני לא יודע מי עוד יש עוד אחד
לחצו>>>כאן