קיבוץ תפילות ללינקייה


תפילות וסגולות.


סגולה לזיכרון וביטול השכיחה:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=874239

סגולה עצומה לכל הישועות (הבבא סאלי זצ"ל):
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=874230

סגולות ועצות לכל הישועות:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=871241

קריאת תהילים בכותל:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=871227

ברכת ברקים ורעמים הלכה יומית:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=870822

קריאת שמע שעל המיטה:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=812170

ברכת המזון נוסח עדות המזרח:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=797567

איגרת הרמב"ן:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=753196

ברכת אשר יצר:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=582544

הדרך לתקן מחדש... רבי נחמן מברסלב:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=695034

תפילה לשמירת הברית לגברים:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=579631

סגולות ועצות בלימוד:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=592269


לרפואת, עילוי נשמת וברכות:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3086638


איגרת הרמב"ן (לא מנוקד)
כמה שווה החיוך שלך? (מומלץ להדפיס ולתלות)

בירכת הבנים לברך את בנינו- מאת רבינו בחיי