הודיה לבורא עולם:


מלך מלכי המלכים , הקב''ה, אדון עולם, ריבונו של עולם , תודה . תודה שאני עומדת כאן ומודה לך. וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכה להודות לך. הרי על הכל אני צריכה להודות לך, כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן , בחסד וברחמים. תודה על כל הדברים בעולם.תודה על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי , הושעת אותי, הצלת אותי , שימחת אותי , ריפאת אותי , שמרת אותי , עודדת אותי , תודה שאתה תמיד איתי !תודה שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות,כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל. תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד לך תודה. תודה על כל החסדים שאתה עושה עימי , בכל רגע ורגע. תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושמת. ותודה לך מלך מלכי המלכים , גם על כל הדברים שאין לי , תודה שקשה לי לפעמים, תודה שקצת עצוב לי לפעמים , כי הכל לטובתי , ואפילו אם לא תמיד ראיתי שזה לטובתי , עמוק בלב אני יודעת שכל מה שמגיע ממך הוא הדבר הטוב ביותר בעבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית מדויקת ומושלמת, כמו שרק מלך מלכי המלכים יכול לעשות.תודה שלפעמים קשה לי , כי רק כך אני יודעת להעריך את הטוב. רק אחרי שנמצאים בחושך , אפשר להעריך את האור. תודה על החיים הנפלאים שנתת לי. תודה על כל דבר הכי קטן שיש לי , כי את הכל אתה נתת לי ולא לאף אחד אחר, תודה שאתה תמיד שומע את התפילות שלי, בורא עולם אני מבקשת סליחה מעמקי ליבי אם היו פעמים שלא הערכתי את מה שנתת לי, ובמקום לאמר לך תודה רק התלוננתי.אני עפר ואפר ואתה כל העולם!


אנא , אל תרחק ממני לעולם!!!