זה פותח לי את הepupments ואומר לי click and select weapon ואין לי בכלל נשקק שם