מי שקרא את הספר ממש טוב, ויכול לענות לי על השאלה הזאת, אודה לו מאוד!


ביצירות רבות באה לידי ביטוי התנגשות בין היחיד לחברה, 1)תאר את ההתנגשות ביצירה.2) האם יש פיתרון להתנגשות זו ביצירה ?

תודה רבה. דחוף!