• הודעות
 • אשכולות
 • רשומים
 • לייקים
 • מחוברים כרגע
עמוד 1936 ראשוןראשון 936143618861926193219331934193519361937193819391940194619862436 אחרוןאחרון

יהדות ותורה

אשכול / מפרסם האשכול סטטיסטיקה הודעה אחרונה
 1. חידוש| סימן עז – דיני הקידוש והסעודות בלילה וביום-5

  בס"ד סעיף כ אסור להתענות בשבת לשם תענית אפילו זמן קצר, ואפילו שלא לשם תענית אסור על כל פנים להתענות עד חצות. סעיף כא אסור להצטער חס...

  • 1
  • 91
  11-10-2009 01:27 עבור להודעה האחרונה
 2. חידוש| סימן עח – הלכות קריאת ס"ת בשבת ויו"ט וחיובם-1

  בס"ד סעיף א כשמוסיפין בשבת, יכולין לקרות כהן או לוי לאחרון, כיון שכבר השלימו שבעה גברי וגם שהוא האחרון מעיקר הקרואים, (חוץ מן המפטיר). וכן...

  • 1
  • 91
  11-10-2009 01:27 עבור להודעה האחרונה
 3. חידוש| סימן עז – דיני הקידוש והסעודות בלילה וביום-3

  בס"ד סעיף יב קידש על הכוס סבור שהוא יין, ואחר כך נמצא שהוא מים או שאר משקה, יחזור ויקדש על היין. ואם עמד לפניו יין על השלחן, והיה דעתו לשתות...

  • 1
  • 106
  11-10-2009 01:16 עבור להודעה האחרונה
 4. חידוש| סימן עז – דיני הקידוש והסעודות בלילה וביום-2

  בס"ד סעיף ו מקדשין על יין מבושל ועל יין שיש בו דבש. אך יש אומרים שאין מקדשין עליהם כיון דאינן ראויין למזבח, על כן אם אפשר יש להדר אחר יין אחר. ...

  • 1
  • 104
  11-10-2009 01:11 עבור להודעה האחרונה
 5. חידוש| סימן עא – סדר הלילה-1

  בס"ד סעיף א אחר תפלת ערבית צריך לקבוע עת לתורה, לקיים "והגית בו יומם ולילה", ויש לחוש בלילה אם יאכל תחלה תחטפנו שינה, מתוך שהוא יגע והטבע מבקשת...

  • 1
  • 97
  11-10-2009 01:10 עבור להודעה האחרונה
 6. חידוש| סימן עו – דיני התפילות בשבת וביום טוב-3

  בס"ד סעיף יג בקדושה דמוסף שאומרים שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, ומיד אומרים הקהל אחד הוא אלהינו וכו', הוא טעות, כי אסור לומר תיבת אחד שני פעמים...

  • 1
  • 89
  11-10-2009 01:09 עבור להודעה האחרונה
 7. חידוש| סימן עו – דיני התפילות בשבת וביום טוב-4

  בס"ד סעיף יז אפילו לא התחיל רק תיבה אחת מן הברכה, ונזכר מיד, צריך לגמור כל הברכה, חוץ מברכת אתה חונן, שאם לא אמר עדיין רק תיבת אתה, כיון שגם...

  • 1
  • 54
  11-10-2009 01:09 עבור להודעה האחרונה
 8. חידוש| סימן עז – דיני הקידוש והסעודות בלילה וביום-1

  בס"ד סעיף א מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זכרהו זכירות שבת בקידוש. וצריך לזכרהו בכניסתו בקידוש...

  • 1
  • 79
  11-10-2009 01:08 עבור להודעה האחרונה
 9. פרסום| סיפור יפה על הרמב"ם,זכותו תגן עלינו!

  קודם כל מי זה הרמב"ם(רבי משה בן מימון):צדיק גדול והרופא הכי טוב בכל ההיסטוריה! יש שני סוגים של עיוורים:עיוור מלידה ועיוור שהתעוור במהלך חייו....

  • 12
  • 562
  11-10-2009 01:04 עבור להודעה האחרונה
  • -
  • -
  11-10-2009 01:01 עבור להודעה האחרונה
 10. חידוש| סימן עו – דיני התפילות בשבת וביום טוב-2

  בס"ד סעיף ז אין אומרים אותה אלא במנין קבוע, אבל במקום שאין מתפללין בעשרה אלא באקראי, כגון בבית החתן או בבית האבל אין אומרים אותה. ואם קבעו...

  • 1
  • 75
  11-10-2009 00:59 עבור להודעה האחרונה
 11. חידוש| סימן עה – דין הדלקת הנרות-3

  בס"ד סעיף י נוהגין שאפילו כמה נשים מדליקות בבית אחד, וכל אחת מברכת על נרות שלה, כי כמה שניתוסף אורה יש בה שמחה יתירה, ואך יש ליזהר שלא תדליקו...

  • 1
  • 53
  11-10-2009 00:58 עבור להודעה האחרונה
 12. חידוש| סימן עו – דיני התפילות בשבת וביום טוב-1

  בס"ד סעיף א נוהגין להקדים תפלת ערבית של שבת יותר מבימות החול, ונכון הוא כדי להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשר, רק שיהא מפלג המנחה ולמעלה, ואף...

  • 1
  • 94
  11-10-2009 00:56 עבור להודעה האחרונה
 13. חידוש| סימן עא – סדר הלילה-2

  בס"ד סעיף ד אם לא קרא שלש פרשיות של קריאת שמע כשהיה לילה, אזי יאמר כל שלש הפרשיות בקריאת שמע שעל המטה, אבל אם אמרן בלילה אינו צריך לומר בקריאת...

  • 1
  • 90
  11-10-2009 00:56 עבור להודעה האחרונה
 14. חידוש| סימן עב – גודל קדושת שבת-1

  בס"ד סעיף א שבת קודש היא האות הגדול והברית, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לדעת כי בששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וכל אשר בהם ושבת ביום השביעית....

  • 1
  • 103
  11-10-2009 00:55 עבור להודעה האחרונה
 15. חידוש| סימן עב – גודל קדושת שבת-2

  בס"ד סעיף ה מצוה על כל אדם שאף על פי שיש לו כמה משרתים, מכל מקום יעשה גם הוא בעצמו איזה דבר לכבוד שבת כדי לכבדו, כדמצינו באמוראים, רב חסדא היה...

  • 1
  • 80
  11-10-2009 00:55 עבור להודעה האחרונה
 16. חידוש| סימן עב – גודל קדושת שבת-3

  בס"ד סעיף ט אין לעשות מלאכה בדרך קבע בערב שבת ממנחה קטנה ולמעלה, אבל בדרך ארעי מותר, ולצורך שבת גם אחר כך מותר. ולעשות בגדי חבירו בשכר אסור, אך...

  • 1
  • 88
  11-10-2009 00:54 עבור להודעה האחרונה
 17. חידוש| סימן עב – גודל קדושת שבת-4

  בס"ד סעיף יג אסור לרחוץ עם אביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו. ובמקום שנוהגין לכסות ערותן בבית המרחץ מותר, וכן התלמיד לא ירחוץ עם רבו ואם צריך לו...

  • 1
  • 106
  11-10-2009 00:54 עבור להודעה האחרונה
 18. חידוש| סימן עב – גודל קדושת שבת-5

  בס"ד סעיף יח התבשילין שמטמינין בתנור ליום השבת כנהוג, אף על פי שהפתח אינו טוח בטיט מותר, ואסור לפתוח את התנור בלילה, כי שמא יש קדירות שעדיין לא...

  • 1
  • 84
  11-10-2009 00:54 עבור להודעה האחרונה
 19. חידוש| סימן עג – באיזה אופן מותר לתת קודם שבת מלאכה לגוי-1

  בס"ד סעיף א אסור להניח לאינו יהודי שיעשה מלאכת ישראל בשבת. וסמכוהו על הפסוק כל מלאכה לא יעשה דמשמע אפילו על ידי אינו יהודי. ואם מוסר לאינו...

  • 1
  • 94
  11-10-2009 00:52 עבור להודעה האחרונה
 20. פרסום| לפגום בברית -אל תעשו את זה!!

  מה זה האוננות, הנאה של שניה?! אל תהרסו לעצמכם ת'חיים בשביל שניה קטנה של שמחה ועצבות בכל חיי העולם הבא כדאי לכם לשמוח גם בעולם הזה, ולא לחפש תחליפים...

  • 2
  • 103
  11-10-2009 00:52 עבור להודעה האחרונה
 21. חידוש| סימן עג – באיזה אופן מותר לתת קודם שבת מלאכה לגוי-2

  בס"ד סעיף ה המלאכה לא תהא במחובר לקרקע, כגון בנין או עבודת השדה, אבל עבודת הבנין אסור שיעשה אינו יהודי בשבת אף על פי שהישראל קצץ עמו כל שכר...

  • 1
  • 119
  11-10-2009 00:52 עבור להודעה האחרונה
 22. חידוש| סימן עג – באיזה אופן מותר לתת קודם שבת מלאכה לגוי-3

  בס"ד סעיף ט אומן אינו יהודי שעשה מלבוש בשביל ישראל, והביאו לו בשבת מותר ללבשו, ואם ידוע שגמרו בשבת אין ללבשו כי אם לצורך גדול, אבל אסור ליקח...

  • 1
  • 79
  11-10-2009 00:51 עבור להודעה האחרונה
 23. חידוש| סימן עד – דין המפליג בספינה

  בס"ד סעיף א אין מפליגין בספינה על הים פחות משלשה ימים קודם שבת, דהיינו מיום ד' ואילך אסור. אבל אם הולך לדבר מצוה מותר אפילו בערב שבת. ...

  • 2
  • 82
  11-10-2009 00:51 עבור להודעה האחרונה
 24. חידוש| סימן עה – דין הדלקת הנרות-1

  בס"ד סעיף א חייב כל אדם להפריש את עצמו ממלאכה, ולהדליק את הנרות לכל הפחות חצי שעה קודם צאת הכוכבים. ואם אמרו בבית הכנסת מזמור שיר ליום השבת, אף...

  • 1
  • 123
  11-10-2009 00:49 עבור להודעה האחרונה

יהדות ותורה
ברוכים הבאים לפורום יהדות ותורה! כאן תוכלו לפרסם אשכולות, חיזוקים ודיונים בנושאי יהדות, תורה ורוחניות בכלל. תמיד כאן כאן בשבילכם - צוות פורום יהדות ותורה.
תתי פורומים
מנהלי הפורום
מקרא דרגות:  » יו"ר » מנכ"ל » מנהל ראשי » מפקח » מנהל פורום » צוותי האתר » משתמש כבוד » היכל התהילה » Champ » משקיען כבוד » Winner