• הודעות
 • אשכולות
 • רשומים
 • לייקים
 • מחוברים כרגע

עמוד 1944 ראשוןראשון 944144418941934194019411942194319441945194619471948195419942444 אחרוןאחרון

יהדות ותורה

אשכול / מפרסם האשכול סטטיסטיקה הודעה אחרונה
 1. חידוש| סימן קיד – דין מכירת חמץ-2

  בס"ד סעיף ו אסור לעשות תנאי אם האינו יהודי למכרו לו, או שהישראל מחויב לחזור ולקנותו ממנו, אבל יכול להבטיחו שיחזור לקנותו ממנו ושיתן לו ריוח. ...

  • 2
  • 79
  18-10-2009 18:24 עבור להודעה האחרונה
 2. חידוש| סימן קיא – הלכות בדיקת וביטול חמץ-3

  בס"ד סעיף יא אף על פי שביטל את החמץ בלילה לאחר הבדיקה מכל מקום גם ביום לאחר ששרף אותו יחזור ויבטלנו, ויכלול כל החמץ ויאמר: כל חמירא וכו'. או...

  • 2
  • 81
  18-10-2009 18:22 עבור להודעה האחרונה
 3. חידוש| סימן קיא – הלכות בדיקת וביטול חמץ-2

  בס"ד סעיף ו החדרים שמוכרים לאינו יהודי עם החמץ כיון שאין מוכרים עד למחר, אם כן חל עליו בלילה חיוב בדיקה וחייב לבדקם. סעיף ז קודם...

  • 2
  • 107
  18-10-2009 18:16 עבור להודעה האחרונה
 4. חידוש| סימן קיא – הלכות בדיקת וביטול חמץ-1

  בס"ד סעיף א בלילה שלפני ערב פסח בודקין את החמץ. וחייבין לבדוק מיד בתחלת הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה. ...

  • 2
  • 82
  18-10-2009 18:13 עבור להודעה האחרונה
 5. חידוש| סימן קי – דיני הלישה ואפיית המצות-1

  בס"ד סעיף א תנור שאפו בו חמץ כשרוצה לאפות בו מצות צריך להכשירו על ידי ליבון באור, דהיינו שיסיקו כל כך עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו, כי בפחות...

  • 2
  • 81
  18-10-2009 18:11 עבור להודעה האחרונה
 6. חידוש| סימן קו – דיני מקח וממכר בחול המועד

  בס"ד סעיף א כל סחורה אסורה בין לקנות בין למכור, רק אם נזדמן לו ריוח מרובה יכול לקנות ולמכור בצנעא, ויוציא לכבוד יום טוב יותר ממה שהיה בדעתו...

  • 6
  • 153
  18-10-2009 18:10 עבור להודעה האחרונה
 7. חידוש| סימן קי – דיני הלישה ואפיית המצות-3

  בס"ד סעיף יא הירא דבר ה' יזהר שקודם אפיית מצות שלו, יסיקו היטב מחדש את התנור ולפזר את הגחלים על פני כולו, כי מי יודע אם זה אשר אפה קודם לו היה...

  • 2
  • 88
  18-10-2009 18:09 עבור להודעה האחרונה
 8. חידוש| סימן קי – דיני הלישה ואפיית המצות-2

  בס"ד סעיף ו הכלי שלשין בו צריכין להשגיח שלא יהא בו שום נקב או סדר, שיוכל להשאר שם משהו עיסה ותתחמץ, ולא יניח הכלי בשעת לישה על כרים וכסתות פן...

  • 2
  • 83
  18-10-2009 18:08 עבור להודעה האחרונה
 9. חידוש| סימן קט – דיני המים

  בס"ד סעיף א אין לשין את המצות אלא במים שלנו הלילה, דהיינו שישאב אותם בין השמשות ויעמדו בתלוש כל הלילה, ואפילו אם הלילה ארוך יותר משנים עשר שעות...

  • 2
  • 92
  18-10-2009 18:06 עבור להודעה האחרונה
 10. חידוש| סימן קה – דברים האסורים משום טירחא

  בס"ד סעיף א אסור להסיע ולישא מטלטליו וכלי ביתו בחול המועד מדירה שבחצר זו לדירה שבחצר אחרת, אפילו מדירה כעורה לנאה, אבל מבית לבית בחצר אחת מותר,...

  • 2
  • 92
  18-10-2009 17:58 עבור להודעה האחרונה
 11. חידוש| סימן ק – הלכות נשיאת כפים-2

  בס"ד סעיף ו אסור לעלות לדוכן במנעלים. ויחלוץ המנעלים קודם נטילת ידים וטוב ליזהר להצניע המנעלים תחת הספסלין שלא יהיו מגולין ונראין, מפני כבוד...

  • 4
  • 111
  18-10-2009 17:55 עבור להודעה האחרונה
 12. חידוש| סימן ק – הלכות נשיאת כפים-1

  בס"ד סעיף א מצות עשה מן התורה על הכהנים שיברכו את העם, שנאמר כה תברכו את בני ישראל, וכל כהן שאין בו מדברים המעכבים אותו ואינו עולה לדוכן עובר...

  • 4
  • 99
  18-10-2009 17:54 עבור להודעה האחרונה
 13. חידוש| סימן ק – הלכות נשיאת כפים-3

  בס"ד סעיף יא העם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, אלא אם כן היו אנוסים, אבל העם שמן הצדדים לפניהם המה בכלל הברכה, ובמקום שהארון הקודש בולט מן...

  • 4
  • 98
  18-10-2009 17:52 עבור להודעה האחרונה
 14. חידוש| סימן קג – דיני שמחת יום טוב-2

  בס"ד סעיף ז ביום ראשון של שבועות נוהגין לאכול מאכלי חלב. ויש בזה כמה טעמים ורמז, מנחה חדשה לה' בשבועותיכם ראשי תיבות מחלב. ויש לאכול גם מאכלי...

  • 4
  • 113
  18-10-2009 17:51 עבור להודעה האחרונה
 15. חידוש| סימן קא – דין הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני או לחול

  בס"ד סעיף א כל המלאכות המותרות לעשות ביום טוב זהו דוקא לצורך אותו היום, אבל להכין מיום ראשון ליום שני (אפילו בראש השנה) ומכל שכן ליום חול אסור....

  • 4
  • 126
  18-10-2009 17:50 עבור להודעה האחרונה
 16. חידוש| סימן קב – דיני עירוב תבשילין-2

  בס"ד סעיף ה צריך שיהא העירוב קיים עד שהכין כל צרכי שבת. אם נאבד או נאכל הפת אין בכך כלום ומותר אפילו לאפות ואם נאבד או נאכל התבשיל, אם נשאר...

  • 5
  • 135
  18-10-2009 17:48 עבור להודעה האחרונה
 17. חידוש| חודש חשוון - חודש המבחן

  מאת: הרב פנחס זביחי בחודש זה עומד האדם בנקודת מבחן - האם כל מה שקיבל על עצמו בחודש הרחמים ובחודש תשרי היה בלב שלם, או רק כהוראת השעה ...

  • 5
  • 122
  18-10-2009 17:47 עבור להודעה האחרונה
 18. חידוש| סימן קב – דיני עירוב תבשילין-1

  בס"ד סעיף א יום טוב שחל להיות בערב שבת אסור לאפות או לבשל בקדירה מיוחדת לשבת אלא על ידי עירוב תבשילין שעושה בערב יום טוב. דהיינו שלוקח איזה...

  • 4
  • 106
  18-10-2009 17:46 עבור להודעה האחרונה
 19. חידוש| סימן קד – דיני חול המועד-3

  בס"ד סעיף יג אסור לכבס שום דבר אפילו לצורך המועד, אלא אם לא היה אפשר לו בשום אופן לכבס קודם יום טוב, וכן מטפחות שמלפפין בהן את התינוקות...

  • 4
  • 139
  18-10-2009 17:46 עבור להודעה האחרונה
 20. חידוש| סימן קג – דיני שמחת יום טוב-1

  בס"ד סעיף א כשם שמצוה לכבד את השבת ולענגו, כך מצוה לכבד כל ימים טובים ולענגן שנאמר לקדוש ה' מכובד. וכל ימים טובים נאמר בהם מקרא קודש. ...

  • 4
  • 113
  18-10-2009 17:44 עבור להודעה האחרונה
 21. חידוש| סימן קד – דיני חול המועד-1

  בס"ד סעיף א חול המועד אסור בקצת מלאכות ומותר בקצתן, דהיינו כל מה שהוא לצורך אכילה לחול המועד או ליום טוב, וכן מלאכה בדבר האבד, דהיינו שאם לא...

  • 4
  • 108
  18-10-2009 17:44 עבור להודעה האחרונה
 22. חידוש| סימן קז – דיני חודש ניסן

  בס"ד סעיף א כל חודש ניסן אין אומרים תחנון ולא צדוק הדין ואין אומרים צדקתך בשבת במנחה, נוהגין מראש חודש ואילך לקרות בכל יום פרשת הנשיא שהקריב בו...

  • 4
  • 120
  18-10-2009 17:43 עבור להודעה האחרונה
 23. חידוש| סימן קד – דיני חול המועד-2

  בס"ד סעיף ו אפילו מלאכות המותרות אסור לעשותן בשביל אינו יהודי. סעיף ז אסור לזבל שדהו, ואפילו להכניס שם צאן בשביל שיעשו שם זבל אסור,...

  • 5
  • 108
  18-10-2009 17:42 עבור להודעה האחרונה
 24. חידוש| סימן ק – הלכות נשיאת כפים-4

  בס"ד סעיף טז כשמחזירין הכהנים את פניהם, בין בתחלה בין בסוף לא יחזירו אלא דרך ימין. לכן בתחלה כשעומדים ופניהם למזרח, יפנו לדרום ואחר כך למערב,...

  • 4
  • 124
  18-10-2009 17:41 עבור להודעה האחרונה
 25. סימן קח – דיני החיטין והקמח למצות

  בס"ד סעיף א כתיב ושמרתם את המצות, מכאן שצריכין לשמור את החטין לשם מצות מצוה שלא יבא עליהם מים. ולדעת קצת מגדולי הפוסקים זכרונם לברכה, צריכין...

  • 2
  • 88
  18-10-2009 17:40 עבור להודעה האחרונה

יהדות ותורה
ברוכים הבאים לפורום יהדות ותורה! כאן תוכלו לפרסם אשכולות, חיזוקים ודיונים בנושאי יהדות, תורה ורוחניות בכלל. תמיד כאן כאן בשבילכם - צוות פורום יהדות ותורה.
תתי פורומים
מנהלי הפורום
מקרא דרגות:  » יו"ר » מנכ"ל » מנהל ראשי » מפקח » מנהל בכיר » מנהל פורום » צוותי האתר » משתמש כבוד » היכל התהילה » Champ » משקיען כבוד » Winner