שלום,
יש לי מבחן בקרוב על הסיפור "תמונות מבית הספר העממי" מספר שורשים וכנפיים...
הטופס
הכיתה:ז'
המקצוע:ספרות
הנושא:המספר שורשים וכנפיים תמונות מבית הספר העממי
הערות:
אני צריך בבקשה את הסיכום עד היום בערב

תודה לכל המוצא!