כשמתעסקים במה שאין מאבדים את מה שיש !!

מי שלא מכבד מאבד, ומי שמאבד מעריך