Age of Empiresבמהלך המשחק לחץ [ENTER] כדי להכנס לתיבת ההודעות, לחץ את הקוד הרצוי, ואחריו עוד פעם [ENTER] להפעלת הקוד.

HOME RUN - ניצחון מיידי.
RESIGN - הפסד מיידי.
REVEAL MAP - מגלה את כל המפה.
PEPPERONI PIZZA - נותן לעצמך 10,000 אוכל.
COINAGE - נותן לעצמך 10,000 זהב.
WOODSTOCK - נותן לעצמך 10,000 עץ.
QUARRY - נותן לעצמך 10,000 אבן.
NO FOG - מבטל את ערפל המלחמה.
GAIA - נותן שליטה על חיות.
BIG BERTHA - נותן לעצמך בליסטרה.
PHOTON MAN - נותן איש עם לייזר.
E=MC2 TROOPER - איש עם טיל גרעיני.
BIGDADDY - מכונית עם משגר טילים.
HOYOHOYO - כמרים זזים מהר יותר ומוסיף נקודות פגיעה ל.600
STEROIDS - בנייה מהירה ושיפורים.


Age of Empires 2: The Age of Kingsבמהלך המשחק לחץ ENTER כדי להכנס לתיבת הצא'ט, אז הקש את הקודים הבאים:

ROCK ON נותן 1000 אבן
LUMBERJACK נותן 1000 עץ.
ROBIN HOOD נותן 1000 זהב.
CHEESE STEAK JIMMY'S נותן 1000 אוכל.
MARCO חושף מפה.
POLO מבטל צל.
AEGIS בנייה מהירה.
NATURAL WONDERS מאפשר לשלוט בחיות.
RESIGN פרישה מהמשחק.
WIMPYWIMPYWIMPY משמיד את כל המבנים והיחידות שלך.
HOW DO YOU TURN THIS ON נותן מכונית קוברה.
TO SMITHEREENS נותן לך חבלן.
BLACK DEATH משמיד את כל האויבים.
I R WINNER אתה מנצח.


Age of Empires II: The Conquerorsבמהלך המשחק, הקש על [ENTER] ואחריו הקש את הקודים הבאים:

WOOF WOOF - כלבים מעופפים.
FURIOUS THE MONKEY BOY - נותן קוף קטן.
POLO - מבטל את ערפל המלחמה.
MARCO - חושף את כל המפה.
AEGIS - בנייה מהירה.
ROCK ON - נותן 1,000 אבנים.
LUMBERJACK - נותן 1,000 עצים.
ROBIN HOOD - נותן 1,000 זהב.
CHEESE STEAK JIMMY'S - נותן 1,000 אוכל.
RESIGN - פרישה מהמשחק.
HOW DO YOU TURN THIS ON - נותן קוברה.
TO SMITHEREENS - נותן חבלן.
BLACK DEATH - ניצחון בקרב.


Age of Empires: The Rise of Romeהמשחק לחץ [ENTER] כדי להכנס לתיבת ההודעות, לחץ את הקוד הרצוי, ואחריו עוד פעם [ENTER] להפעלת הקוד.

Big momma - נותן מכונית עם משגר טילים.
!convert this - נותן יחידה חדשה: כומר חדש ומשופר.
grantlinkspence - הופך חיות לחיות המלך.
king arthu - הופך ציפורים לדרגונים (999 נקודות פגיעה).
stormbilly - נותן יחידה חדשה - רובוט משוכלל.
upsidflintmobile - הופך כרכרות קשטים למהירות מאוד.תהנו..!