השאלות הם
1באיזה מהפרוטוקולים הבאים אשתמש על מנת להעביר קובץ ברשת בצורה מוצפנת כך שאף אחד בדרך לא יוכל לקרוא אותו?
אTCP
בHTTP
גSFTP
דSNMP
2
באיזה מהפרוטוקולים הבאים אשתמש על מנת לקבל אמינות מקסימלית (כלומר לוודא בצורה הטובה ביותר שהמידע אכן עובר בשלמותו למחשב בקצה השני
אUDP
בTCP
גIP
דTFTP
3
איזה מבין האפשרויות הבאות מאפשרת לי לזהות את כל הנתבים (ראוטרים) הפעילים ביני לבין 192.168.1.1
א ניתן לבצע PING ל 192.168.1.1

ב ניתן לבצע TRACEROUTE
ל 192.168.1.1
ג ניתן לשלוח הודעת ICMP מתאימה
ל 192.168.1.1
ד לא ניתן לבצע אף מהתשובות הנל