מי שרוצה שישלח ה"פ !

יש הגבלה של עד 15 הודעות פרטיות ב50 דקות אז תתאזרו בסבלנות