חלקי דיבר זה התחום שעוסק במילים או המליות הבודדות לא בהקשר של משפט. המילים מתחלקות לשתי קבוצו גדולות והן: שם עצם ופועל.

1. לשם העצם ניתן ה' הידיעה.
2. ניתן לשייך את שם העצם.
3. לפועל חייב להיות תמיד זמן שכבר רשום בתוכו וגם גוף שמבצע את הפועלה (פג"ז - פעולה,גוף,זמן)

שם תואר הוא מתאר שם אחר לשם התואר אפשר להשוות (למשל- הכי יפה)
לשם תואר אפשר להוסיך מילים כמו: הכי, מאוד, יותר ופחות.

תואר הפועל מילה שבאמצעותה מתארים את הפועל, לפעמיים אותה מילה יכולה להיות גם שם תואר וגם תואר הפועל דוגמאות: מהר, לאט, הרבה, וגם לתואר הפועל ניתן להוסיף מילים כמו: יותר, פחות, הכי וכו'...

שם הפועל היא צורת המקור של הפועל שממנו נגזרת כל המילים הקשורות לפועל בדרך כלל שם הפועל באות ל', אבל יש גם צורות עם אותיות בכל"מ.

יש מילים שיכולות להיות גם פועל וגם שם עצם כל המילים, כל המילים בזמן הווה הם גם פועל וגם שם עצם.

קרדיט לי !