בבקשה מבחן במדעים חשמל לכיתה ח' נו אתם מכירים את הספר השחור "פרקים בחשמל ובכימיה" שיש לו נורה אז אני צריך מבחן

בבקשה תעזרו ואם אתם לא מוציאים תביאו דרכים איך להתכוננן מולו !!!בבקשה!!!!