חומר למבחן בתנ"ך
ס' שמואל א' פ' ט"ז, כ"ח, ל"א
ס' שמואל ב' פרק א'
ראשי פרקים

ס' שמואל א'

פרק ט"ז - משיחת דוד למלך

¨ הקשיים בפס' 2 והתשובות
¨ אמצעים אומנותיים ליצירת מתח בציבור
¨ אירוניות בפרק

פרק כ"ח - שאול ובעלת האוב

¨ הרקע להליכתו לבעלת האוב
¨ אירוניות בפרק
¨ הדו-שיח בין שאול ובעלת האוב ובין שאול לשמואל
¨ "מחר אתה ובניך עמי"2 פרושים
¨ התנהגות בעלת האוב לשאול, לאחר שיחתו עם שמואל

פרק ל"א - מות שאול ובניו

¨ הדו-שיח בין שאול ונושא כליו
¨ מות שאול ושלושת בניו
¨ התעללות הפלשתים בגוויות
¨ מעשה הגבורה של אנשי יבש גלעדוהסיבה לכך

שמואל ב' פרק א'

¨ סיפור הנער על מות שאול ובניו
¨ עונשו של הנער העמלקי ע"י דוד והסיבה לכך
¨ ההבדלים בין הסיפור בפרק ל"א לבין הסיפור בפרק זה, ההסברים לכך.

*אני כיתה ט צריך הסברים סיכומים כל מה שאתם יכולים להביא לי
המבחן שלי ביום שני...***

תודה ענקית לעוזרים\עוזרות