שלום אני צריך פתרונות לבחינות בגרות מ2005-2008
במערכות חשמל זה כולל מערכות סיפרתיות,מערכות החשמל ומעגלים.
שאלון 845101