אחים שלי אני חייב את זה לעוד שעה!!!
אם אפשר את הסיכום לפרק כ"ח בבראשית!
בבקשה!!