ה' מצוה את משה לאסוף את הזקנים וללכת איתם אל פרעה, אבל הוא לא ישלח אתכם מיד אלא רק אחרי מופתים, ואתם תקחו כלי כסף וזהב מהשכנים.

פסוקים א-ט
טענת משה:
הרי הם לא יאמינו לי!
תגובת ה':
תעשה להם 3 אותות:
א. נחש
ב. צרעת
ג. דם

פסוקים י-יב
טענת משה:
לא איש דברים אנכי!
תגובת ה':
אני שם פה לאדם אז אני אשים את הדברים בפיך.

פסוקים יג-יז
טענת משה:
שלח עם מישהו אחר
תגובת ה':
אהרן יפגוש אותך ויסייע לךלומר את הדברים

משה מבקש רשות מחותנו, והולך למצרים עם אשתו ושני בניו. בדרכו למצרים הקב"ה מציב את המשוואה: ישראל הם בנו הבכור של ה', אם פרעה לא ישלחם – הוא יהרוג את הבן הבכור של פרעה. במלון מלאך מבקש להמית את משה, צפורה מבינה שזה בגלל המילה של הבן שלהם - היא לוקחת צור ומלה אותו. על כך היא קוראת למשה "חתן דמים למולות". כאשר משה מגיע למצרים, הוא עושה את האותות לעיני העם, והם מאמינים.


קרדיטים:
kentix: על העיצוב
מקרא: על המידע