ספר שמות:
סיכום בתנ"ך, שמות פרק א'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק ב'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק ג'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק ד'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק ה'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק ו'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק יב'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק יג'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק יד'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק טו'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק טז'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק יז'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק כ'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק כא'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק כב'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק כג'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק כד'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק לב'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק לג'
סיכום בתנ"ך, שמות פרק לד'