פקודות לאדמין:
פקודות כלליות:
ריסטרט לשרת - מאפס תוצאות וכסף במקום אחד אפשר לכתוב כל מספר אחר (מספר שניות)
admin_rcon sv_restart 1


לתת kick למשתמש מסוים - רשמו את הפקודה ואחריה את שם המשתמש - אפשר גם שם מקוצר ולא מלא
admin_kickלתת ban למשתמש מסוים - רשמו את הפקודה ואחריה את שם המשתמש , אפשר שם מקוצר
admin_banלתת ban ip למשתמש מסוים - מונע כניסה של המשתמש מאותו מחשב, אפשר שם מקוצר, העתיקו את הקוד ואחר כך רשמו את שם המשתמש
admin_banipקפיצו גבוהות, ברירת המחדל היא 800, כמה שפחות יותר גבוה, לאחר הפקודה רשמו את המספר
admin_gravityאדמין כותב טקסט בלבן שכולם רואים, העתיקו את הקוד ולאחר מכן רשמו את הטקסט
admin_tsayאדמין כותב טקסט צבעוני, קוד לדוגמא: [במקום hi רשמו טקסט אחר, אפשר לשנות את הצבע בשינוי שם הצבע]
admin_tsay blue "hi"אדמין נותן slap - כאפה, העתיקו את הקוד ורשמו את שם המשתמש בסופו
admin_slapנותן קיק kick לכולם
admin_execall disconnectאדמין הורג את כולם
admin_execall killמשנה שם לאנשים בסרבר
admin_execall name "the name"זמן בדקות לראונד round time
admin_rcon mp_roundtime 1.5פריז - כמה זמן צריך לחכות בתחילת הראונד, שניות (0 = ללא המתנה, ניתן לשינוי ע"י החלפת המספר 0 )
admin_rcon mp_freezetime 0


כסף התחלתי - 800 זהו הסכום, ניתן לשינוי (מקסימום 16000)
admin_rcon mp_startmoney 800


זמן לקניה, אחרי שעובר הזמן אי אפשר לקנות לאותו הראונד (15 זהו מספר השניות)
admin_rcon mp_buytime 0.15פקודות להפעלה וכיבוי מודים:
(הסבר כתוב מעל הפקודה)
Super-HeroS On - הפעלת סופר הירו
"admin_rcon sv_superheros 1"


Super-HeroS - כיבוי סופר הירו
Off" "admin_rcon sv_superheros 0"


GunGame-On הפעלת גאן גיים
"admin_rcon Amx_gungame on 1"


GunGame-Off כיבוי גאן גיים
"admin_rcon Amx_gungame on 0"


Hs-Mode On הפעלת הד שוט מוד
"admin_rcon hs_mode 1"


Hs-Mode Off כיבוי הד שוט מוד
"admin_rcon hs_mode 0"


Amx-Mode On הפעלת אמקס מוד
"admin_rcon amx_on"


Amx-Mode Off כיבוי אמקס מוד
"admin_rcon amx_off"


FunMode-On הפעלת פאן מוד
"admin_fun 1"


FunMode-Off כיבוי פאן מוד
"admin_fun 0"


פקודות למפות:


להחליף מפה למפה מסוימת, במקום "name map" רשמו את שם המפה המלא
admin_map "name map"


סקר למפה מסוימת - אם אתם רוצים לעשות סקר של yes / no רשמו את הפקודה ואחריה את שם המפה
admin_vote_map

תהנו