אני צריך בבקשה סיכום בגאוגרפיה מהספר אנשים וישובים מעמוד 24-84
זה על הגלובליזציה,גידול אוכלוסייה והרכב אוכלוסייה,הרכב אוכלוסיית העולם משתנה
תודה רבה