חח אח שלי חופר לי שהוא צריך למחר סיכום על סין
הוא כיתה ו' אז תתאימו לרמה שלו
אתם יכולים למצוא בגוגל או משהו אני יודע
הוא בקש ממני לפרסם