אני צריך סיכום על שמואל א' חזרה לבמחן על הפרקים הבאים:
א' ב' ג' ד' ח' +מבוא