מחר יש לי מבחן במפמ"ר בלשון ואני לא יודעה כלום בבקשה אני חייב סיכומים!
תודה