ספרו לי קצת על זה
אני מיועד להתגייס לשם
התפקיד הזה שווה בכלל ?