יש לי מחר מבחן על פרקים א',ב',ח',ט',י',יא'.

קיבלתי דף חזרה למבחן, דף עם שאלות. יש כמה שאלות שאני לא מבין.

1) ציין 2 קשיים בתפילה של חנה. כיצד פותרת כל פרשנות את הקשיים? (הפרשנות המסורתית, ופרשנות מחקרית)

חטאי בני עלי-

1) מה הייתה דרכו של הסופר המקראי ביחידה זו בתיאורו את שמואל ואת בני עלי?
2) מה היו חטאי בני עלי? זה אם אני לא טועה זה שהם לא הלכו בדרך של ה', והתפללו אל פסלים. זה נכון ?
3) מה הייתה תגובת עלי לחטאי בניו ?

פרק ח'

1) איזה דמות מצטיירת בדמות המלך ב"משפט המלך " בדברי שמואל ? כיצד המלך התנהג?
2) מהי דמות המלך המובאת בספר דברים פרק יח' פס' 14-18?

אני חייב את התשובות עד הערב. תודה רבה למי שיעזור