בס"ד

משה עולה מערבות מואב לאחר שבירך את בני ישראל אל פסגת הר נבו שמול יריחו, ושם, ה' מראה לו את כל הארץ .
ה' אמר למשה : "זאת הארץ שנשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב: 'לצאצאיך אתן אותה'. אני מראה לך אותה אך לא תיכנס אליה".
משה עֶבד ה' מת שם, בארץ מואב, כפי שאמר ה'. הוא נקבר בארץ מואב אך את מקום קבורתו איש אינו יודע עד היום. משה היה בן מאה ועשרים כשמת. הוא לא היה עיוור והוא היה עדיין חזק. בני ישראל התאבלו על מות משה בערבות מואב במשך שלושים יום, עד שעברו ימי האבל. יהושע בן נון היה מלא רוח חכמה. בני ישראל שמעו בקולו ועשו כפי שציווה ה' על משה. לא היה בישראל עוד נביא כמשה שהכיר את ה' פנים אל פנים, שעשה את כל האותות והנסים שה' שלח אותו לעשות במצריים לפרעה, לכל אנשי חצרו ולכל עמו, שכּוֹחו היה רב ושמעשיו היו נוראים כמו אלה שעשה משה לעיני כל ישראל.