שלום לכולם יש לי שלוש שאלות להגשה ליום שלישי ואם מישהו יוכל בבקשה לעזור לי אני יודה לו מאוד.
השאלות הן:
1.הסבירו בהרחבה על הדמות המרכזית בתשובתכם התייחסו לעלומה הפנימי, למעשיה בסיפור וליחסיה עם דמויות אחרות?
2. בחרו אירוע מרכזי ברומן והשפיעו את חששיבותו ברומן והשפעתו על הדמויות?
3. מהו לדעתכם הרעיון המרכזי ברומן הסבירו ונמקו?

אני ישמח אם מישהו יעזור לי כי זה דיי דחוף.
תודה גדולה מראש לעוזרים.