• הודעות
 • אשכולות
 • רשומים
 • לייקים
 • מחוברים כרגע
הרשמה לאתר הרשמה באמצעות facebook
פרסום|

"ימי השובבים" שובו בנים שובבים[ירמיה ג']תיקון היסוד אתם חייבים אתזה לעצמכם

 1. 09-01-2012 16:28 #1
  הסמל האישי של^MaTaN^
  3,868
  2
  20-02-06
  ♂ מתנתן
  בן
  בס"ד ב"ה יתברך שמו לעד

  "ימי השובבים"
  שובו בנים שובבים {ירמיה ג'}
  כתב רבינו האר"י הקדוש "בשער רוח הקודש" עמ' סב תיקון כז וזה לשונו:
  עניין ימי השובבים הנודעים הוא תיקון גדול לפגם היסוד, רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות ארבעים יום רצופים, מיום הראשון של פרשת שמות, עד פרשת תרומה וקצת מפרשת תצוה ונתנו בהם סימן"שובו בנים שובבים"ראשי תיבות של המילה שובבים זה שמותוארא בא בשלח יתרו משפטים. והנה עיקר התענית בארבעים ימים ההם לא נתקנו אלא על עוון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על עוון הקרי יותר מכל ימות השנה.
  "הטעם לכך"
  וטעם הדבר שזמן זה של פרשת שמות וארא וכו,,, מסוגלים להתענות על עוון הקרי יתבאר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים בחומר ובלבנים מה ענינו דווקא בחומר ובלבנים, ושם נתבאר כי אותם אנשים שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון, באותם מאה שלשים שנה שפירש מן אשתו והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי. וכל אלא הטיפות נתקנו בגלות מצרים ההוא.
  ולכן בזמן של הפרשיות האלו בתורה שמות וארא וכו'.. ששם מדובר על גלות מצרים, יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על עוון הקרי. ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות מפני שאז בפרשה ההוא היה התחלת השעבוד, ומסתיימים בפרשת משפטים ששם כתוב כי תקנה עבד עברי, וענין הסמיכות של עבד עברי אל מתן תורה, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להיתקן בענין כי תקנה עבד עברי עד כאן. והנה אחי היקר סגולה נפלאה מרבינו האר"י לתיקון היסוד והוא להתענות בימי השובבים, ואם האדם קשה לו מאוד להתענות, יכול לעשות פדיון לתעניות אלו,
  כפי ששמעתי ממו"ר בשם הבבא מאיר זצוק"ל, כי אדם שרוצה לפדות את העוון הזה [וכמובן שלא לחזור לסורו לפגום ולפדות חס ושלום] יפדה את אותם פ"ד תעניות כך: שיחשב כל תענית כארוחת צהרים עם שתיה, ובס"ד יתוקן לו כנגד פ"ד תעניות פ"ד פדיונות העוון הידוע.
  והנה איזה מצוה גדולה יש יותר מלתרום את אותו פדיון של הפ"ד תעניות לארגון שומרי ברית קודש, שמרויח האדם בזה:
  א. פדיון כספי לארגון של זיכוי הרבים.
  ב. תיקון היסוד על פי הזוהר הקדוששנקרא תשובת המשקל היכן שפגמת תתקן, כלומר שאחרים לא יפגמו.
  ג. זיכוי הרבים שאין כדוגמתו.
  ועוד הרבה דברים גדולים ביותר על ידי שתחלק ספרים ודיסקים המדברים בענין שמירת הברית, שברוך השם השיבו אלפים בתשובה מפגם היסוד על ידי הארגון הקדוש
  שומרי ברית קודש על שם רבינו אהרון ראטה זצוק"ל.
  "כל הצרות מפגם היסוד"
  וכן אפשר לבאר את הפסוק בספר שמות פרק א' פסוק ח':
  "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף"
  ובגמרא מסכת סוטה נחלקו רב ושמואל מה פירוש מלך חדש, אחד מהאמוראים פירש מלך חדש ממש. ואחד פירש אותו מלך רק נתחדשו גזירותיו, ומכאן תוכחה מגולה לאדם מדוע באים עליו צרות וייסורים .
  כמו שכתוב "מצרים" מלשון מיצר וצרות לאדם, וזה כוונת הפסוק: "ויקם מלך חדש"
  כלומר מי זה המלך האחראי והגורם על מצרים כלומר על הצרות שבאים לך?"אשר לא ידע את יוסף"
  כלומר אדם שלא יודע את מידת יוסף שזה שמירת הברית. זוהי הסיבה שקמים עליו גזירות חדשות בקשיי הפרנסה וכל שאר צרות אחרות בגלל שהוא לא יודע שצריך לשמור על מידת היסוד כיוסף הצדיק.
  "מעשה שהיה"
  "עם רבינו אהרון ראטה זצוק"ל":
  ואסיים: במעשה ששמעתי מכבוד קדושת האדמו"ר משומר אמונים שליט"א בנו של רבנו אהרון ראטה זצוק"ל בעל טהרת הקודש, שסיפר לי מעשה נורא שסיפר לו אביו זצוק"ל לפני הרבה שנים שהיו גרים בחוץ לארץ היה זה בחול המועד סוכות בליל האושפיזא של יוסף הצדיק שראה את אביו מתפלל את תפילתו בבכיות רבות ולא הבין פשר הדבר.
  ולאחר מכן סיפר לו כי לפני המון שנים היה אדם מסוים אשר פקדה אותו מחלה מסוימת ל"ע ואותו אדם מצבו הלך והחמיר עד שהגיע לסכנת נפשות, והרבי זצ"ל הלך לבית המדרש ויחד עם כל החסידים קראו תהילים לרפואת אותו אדם, ובאמצע הקריאה ראו את הרבי סוגר את התהלים והבינו שראה ברוח קודשו כי אין סיכוי וכנראה שהאדם נסתלק לעולמו, ואכן לאחר שעה ויותר הודיעו כי האדם נפטר [ואמר לי האדמו"ר שליט"א כי אני הייתי מכיר את אותו אדם והייתי רואה אותו תמיד שבא לטישים של אבי זצוק"ל והוא היה תלמיד חכם ועמקן גדול מאוד מאוד וגם בניו היו תלמידי חכמים גדולים].
  ואמר לי האדמו"ר שליט"א כי אביו לא היה נוהג לספר חלומות כי אם במקום צורך ממש, ואמר לי אבי לאחר הרבה מאוד שנים וזה אתמול בלילה לפני יום דאושפיזא של יוסף הצדיק של חג סוכות ראיתי בחלומי קבר מסוים שעולה ממנו עשן ואש ושאלתי של מיהו זה הקבר? ואמרו לי מי הוא זה והכרתי אותו שהיה זה אותו תלמיד חכם שהתפללנו עליו ולבסוף נפטר.
  וביקשתי בחלום שיביאו את אותה נשמה ואני רוצה לדבר איתה, וכשבאה הנשמה שאלתי אותה הלא דין רשעים בגיהנם שנים עשר חודש, ואייך זה שאתה אחרי כל כך הרבה שנים ועולה עשן ואש מקיברך? וענה לי כי היה פוגם במידת היסוד ולכן מענישים אותו על כך הרבה בעולמות העליונים".
  ולאחר מכן שישבנו בסעודה אבי זלה"ה בכה עוד הרבה על אותה נשמה ולקח מכולם נדבות ליין לתיקון של אותה נשמה ועשה לה תיקון
  וסיים האדמו"ר שליט"א כי יש פה חידוש גדול מאוד שידוע דברי המהרח"ו בשם האריז"ל הקדוש שביום היאר צייט של האדם דנים אותו בשמים, ופה היה ליל אושפיזא של יוסף הצדיק ואותו אדם שנפטר הכרתי אותו וקראו לו גם יוסף ודנו את יוסף על מידת היסוד ועשן עולה מקברו של יוסף בליל אושפיזא דיוסף הצדיק עכל"ק .
  וכל אחד אשר יראת ה' נגעה ללבו יפיץ סיפור זה לכל בית ישראל הקדושים למען יראו ויראו אייך נוהגים עם האדם לאחר מותו בעניין מידת היסוד "הגם שהיה מעמיק מעמיק גדול מאוד ".
  ונקצר בעניין חומרות ועונשים של הדבר מחמת הדור הירוד והנפשות החלושות, אבל די למבין מכל מה שכתבנו שכדאי לנו לחשוב מספר פעמים האם עדיף ליהנות כמה רגעים ולהפסיד את הפרנסה ואת המזל,או את הבריאות,והאם חס ושלום כדאי להפסיד את החיים הרוחניים בעולם הזה ובבא.
  ועל ידי שנחשוב אחים יקרים בכל הדברים הללו במיוחד בזמן שהתאוה באה ורוצה להתגבר בנו ניקח את הפרק הזה ונחשוב ונתבונן ונגער ביצרנו הרע שרוצה להאבידנו ולהפסידנו ברוחניות ובגשמיות, נעצור עצמנו לרגע ועל ידי זה נינצל בעזר השם יתברך מאותו עוון ידוע אמן כן יהי רצון !
  "תיקון היסוד"
  דע אחי היקר כי רבינו אהרון ראטה זצוק"ל כתב בספרו "טהרת הקודש" בשם הזוהר הקדוש
  " כי הצדיקים מתקנים היכן שהם פגמו" וזה נקרא לתקן את שורשה במקום עליון פירוש:
  אתה צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא על מה שחטאת וזה יהיה בעצם על ידי שתגרום לאנשים
  להימנע מלחטוא בזרע לבטלה.
  ~קרדיט אש הברית - כי תצא למלחמה~
  "ימי השובבים" שובו בנים שובבים[ירמיה ג']תיקון היסוד אתם חייבים אתזה לעצמכם
  " אל תנסי להיות יפה, תנסי להיות עצמך ...
  יפות יש מיליון, כמוך יש רק א-ח-ת "
  "ימי השובבים" שובו בנים שובבים[ירמיה ג']תיקון היסוד אתם חייבים אתזה לעצמכם
  הצניעות שלך זה הכבוד שלך !!!
  אחותי את בת מלך " יופייך נמדד בצניעותך "
  צניעות זה סוד האושר לחיים מאושרים .
  סתכלי כאן ותביני יותר

 2. 09-01-2012 17:12 #2
  הסמל האישי שלsrvi12
  8,311
  52
  17-11-09
  יעקב
  srvi12 מנותק מנהל פורומים מכשירי Samsung ויהדות ותורה לשעבר
  בן
  בס"ד
  אשרייך!

 3. 09-01-2012 17:43 #3
  הסמל האישי שלAlex150
  3,642
  78
  14-01-10
  פרטי
  בן
  אשריך צדיק

 4. 09-01-2012 18:05 #4
  אשרייך!

 5. 09-01-2012 19:46 #5
  הסמל האישי שלKoNoRs
  1,524
  127
  09-12-08
  בן
  כל הכבוד אשריך!

  פגם היסוד זה עיקר העיקרים !

 6. 09-01-2012 20:05 #6
  הסמל האישי שלavishaiaha1
  10,337
  6
  11-08-09
  אבישי
  avishaiaha1 מנותק מנהל תת פורום שאלות ובקשות לשעבר
  בן
  יישר כח!

 7. 01-01-2016 16:06 #7
  הסמל האישי שלLior_Sh
  17,643
  3230
  27-09-08
  Lior
  Lior_Sh מנותק מנהל פורום יהדות ותורה לשעבר
  בן

מקרא דרגות:  » יו"ר » מנכ"ל » מנהל ראשי » מפקח » מנהל בכיר » מנהל פורום » צוות תוכן » משתמש כבוד » היכל התהילה » Champ » משקיען כבוד » Winner